fbpx

【京都婚紗拍攝】 – 拍攝後感想

攝影師:Zing@Picasso Wedding
妝師: Coby@Picasso Wedding
拍攝日期:19年11月 (
京都婚紗拍攝之旅)

非常感激攝影師Zing 同化妝師Coby 既專業同照顧!由天未光就開始準備,影到天就黑,塞車塞到懷疑人生都為我地轉地點提供最好既服務。整個過程都好輕鬆好似同兩個朋友一齊去旅行影相,好想瘋狂同佢地一齊影婚照呀?Highly recommended!

拍攝日: 23/11/2019
Kaki and chiu

【京都婚紗拍攝】 – 拍攝後感想

感謝Kiki & Chiu 嘅真實分享,相信有你哋嘅分享一定可以幫到好多正在打算揾婚紗拍攝嘅準新人們(ㆆᴗㆆ)✲゚。⋆
如果大家想了解更多去日本影婚紗相嘅資訊,可以隨時上嚟我哋喺太子或者尖沙咀嘅門市,我地門市每日都有攝影師係到為大家~~

Picasso Wedding 門市:
海外婚紗拍攝專門店
尖沙咀百利商場地庫 B10, B11 

海外婚紗拍攝 / 婚禮攝影專門店
太子金都商場 129 , 236 號舖 

婚紗部
太子金都商場 340號舖 

影樓:
太子道西141號長榮大廈14/F K室

TEL:3188 5885 / 2390 2300 / 3956 2086

website : www.picassowedding.com
IG : Picasso wedding


點擊便能為這篇文章進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]