⭐️✨Picasso Wedding幸福喜訊⭐️✨
我地嘅攝影師Chris同化妝師倩兒將榮升做爸爸媽媽喇??預産期將會係今年嘅8月〜
恭喜~~~!!!

Picasso 攝影師Chris同化妝師倩兒將榮升做爸爸媽媽

✨我地為慶祝Chris & 倩兒嘅喜訊,我地決定舉辨超級限定優惠影樓拍攝活動!
影樓拍攝活動超級優惠價為$999, 仲會送會所有相片檔案俾你地!?
(其實係幫Chris 爸爸籌集奶粉錢?)

有興趣影樓拍攝嘅朋友仔,只需要係門市出示呢一版網頁頁面,即可以$999購買影樓拍攝服務一次!

優惠影樓拍攝服務包括(7-9月限定)

-1小時拍攝服務
-回贈全數數碼檔案
-精修5張檔案

$999(可供預約之日子全部爆滿,多謝支持!)

優惠已完滿結束?


*影樓拍攝服務只限家庭合照/小朋友畢業照/孕照/閨密照
*詳細拍攝內容均以Picasso wedding之公佈作準則
*加鐘每小時拍攝為$1288
*可以優惠價加購化妝服務$500
*家庭合照服務限於5名家庭成員
*小朋友畢業照限於2名小朋友同時拍攝
*需額外支付影樓租金(每小時$250-$850收費根據不同影樓而定)

幸福滿載之孕照

門市:

 海外婚紗拍攝專門店
尖沙咀百利商場地庫 B10, B11 

海外婚紗拍攝 / 婚禮攝影專門店
太子金都商場 201 , 228 號舖 

TEL:3188 5885 / 2390 2300

website : www.picassowedding.com
IG : Picasso wedding
FB : Picasso wedding


點擊便能為這篇文章進行評等!
[評等總次數: 1,平均評等: 5]