Read more about the article 【京都婚紗拍攝】 – 拍攝後感想 by Kaki and chiu
picasso wedding 日本婚紗相攝,客人拍攝後感想

【京都婚紗拍攝】 – 拍攝後感想 by Kaki and chiu

非常感激攝影師Zing 同化妝師Coby 既專業同照顧!由天未光就開始準備,影到天就黑,塞車塞到懷疑人生都為我地轉地點提供最好既服務。整個過程都好輕鬆好似同兩個朋友一齊去旅行影相,好想瘋狂同佢地一齊影婚照呀?Highly recommended!

0 Comments
Read more about the article 【日本京都婚紗拍攝】 – 客人拍攝後感想 Vi&Lun
日本京都婚紗拍攝-多謝 Raymond 拍攝前既溫馨提示,令到我地可以做足事前準備!係拍攝當日,Raymond一到拍攝地方就行快我地好多,去捕捉最靚位置幫我地 。 同埋,係佢專業既指導下, 令到我地毫無壓力之下對住攝影機擺出好多靚靚姿勢!

【日本京都婚紗拍攝】 – 客人拍攝後感想 Vi&Lun

日本京都婚紗拍攝-多謝 Raymond 拍攝前既溫馨提示,令到我地可以做足事前準備!係拍攝當日,Raymond一到拍攝地方就行快我地好多,去捕捉最靚位置幫我地 。 同埋,係佢專業既指導下, 令到我地毫無壓力之下對住攝影機擺出好多靚靚姿勢!

0 Comments

End of content

No more pages to load